Socialret

Vi kan hjælpe dig med socialret.

Hjælp til socialret

Vi kan blandt andet hjælpe dig med:

Forsørgelse, herunder:

 • kontanthjælp
 • førtidspension
 • folkepension
 • fleksjob
 • sygedagpenge
 • ressourceforløb

Voksenhandicap, herunder:

 • rådgivningsforhold
 • merudgifter
 • aflastning
 • genoptræning
 • borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 • boformer for borgere med handicap
 • beskæftigelses- og aktivitetstilbud

Børnehandicap, herunder:

 • Merudgifter ved forsørgelsen
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Aflastning
 • Specialtilbud til børn og unge med handicap
 • Hjemmetræning