Retssagsbehandling og tvister

Retssagsbehandling ved domstolene indgår sammen med forhandling, mediation og voldgift i de klassiske konfliktløsningsstrategier.

Hjælp til retssagsbehandling

Retssagsbehandling ved domstolene indgår sammen med forhandling, mediation og voldgift i de klassiske konfliktløsningsstrategier.

Retssager ved domstolene er for de fleste advokater en kernekompetence.

Vi kan tilbyde dig:

Repræsentation i retssagsbehandling ved domstolene med engagement og dedikation. I den konkrete sags kontekst indgår selvfølgelig altid elementer som procesøkonomi og tidsperspektiv. I lyset heraf vil forligsmæssige løsninger altid være en overvejelse værd uanset, hvor i retssagsforløbet vi befinder os.