Om Human Law

Vi har mere end 20 års erfaring med juridisk rådgivning indenfor flere juridiske emneområder ligesom vi har en omfattende praktisk erfaring med konflikthåndtering af tunge sager indenfor såvel domstole, forvaltningsmyndigheder samt mæglingsforløb

Velkommen til Human Law

Mit navn er Leif Guldhammer og jeg er indehaver af Human Law.

Human Law:

Jeg har siden 2018 drevet selvstændig virksomhed som advokat i Vejle og siden 2021 tillige i Aarhus. Jeg er beskikket som advokat af justitsministeriet. Jeg er medlem af Det danske advokatsamfunds og mit virke er undergivet advokatsamfundets regler for advokatvirke.

Det er min grundlæggende holdning, at alle har ret til en god advokat, hvilket også vil sige en advokat der har fokus på klientens interesser, engagement, personlig betjening og ikke mindst rimelige priser.
Du kan trygt henvende dig til mig, hvis du har brug for juridisk rådgivning indenfor de områder jeg har anført andet sted på siden eller hjælp til konfliktløsning, ligesom du altid er velkommen til at henvende dig med henblik på en uforpligtende drøftelse af din situation.

Baggrund:

Mit arbejdsliv har i vid udstrækning været i juraens tjeneste idet jeg har anvendt det meste at mit arbejdsliv på udførelse og løsning af juridiske arbejdsopgaver indenfor både det offentlige og private arbejdsmarked.

I mit virke har jeg mere end 20 års erfaring indenfor det offentlige med fokus på blandt andet familieret, socialret, lejeret samt tilsyn med kommuner. I den forbindelse har jeg i mere end 10 år været tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant indenfor offentlig virksomhed med flere hundrede juridiske medarbejdere.

I min private ansættelse har jeg været ansat ca. 7 år indenfor advokatbranchen med cirka halvdelen af tiden indenfor almen praksis med fokus på retssagsbehandling og halvdelen af tiden indenfor advokatvirksomheder med fokus på erhvervsretlige problemstillinger.
Jeg har siden 2001 drevet selvstændig virksomhed som mediator/konfliktmægler og siden 2018 som selvstændig advokat.

Jeg er uddannet som jurist fra Aarhus Universitet og mediator/konfliktmægler fra Københavns Universitet ligesom jeg har en omfattende uddannelse indenfor forhandling både i danske og internationale rammer.

I mit virke med retssagsbehandling har jeg tidligt konstateret at domstolsbehandling af konflikter ikke er frugtbare for de involverede parter selvom jeg anerkender, at der ofte tilsyneladende ikke er andre løsningsmuligheder.

Min erfaring med retssagsbehandling har tidligt i mit karriereforløb fået mig til at fokusere på mere dialogbaserede løsningsmuligheder i form af forhandling og mediation.

Mediation/konfliktmægling er en særlig struktureret forhandlingsproces, hvor man ved iagttagelse af en særlig forhandlingsstruktur, konfliktforståelse og kommunikation gennem dialog forsøger at finde den bedst mulige løsning for alle involverede parter.

Af cirka 300 gennemførte mæglingsforløb er mere end 90 % afsluttet med en aftale.

Erfaren konfliktmægler

Faglig baggrund

  • Uddannet jurist ved Aarhus Universitet
  • Uddannet som advokat gennem det danske Advokatsamfund
  • Uddannet konfliktmægler ved Københavns Universitet

Medlem af Det Danske Advokatsamfund og Nordiske Mediatorer.

Kontaktinformationer

(+45) 2627 9966leg@humanlaw.dk