Offentlige myndigheder

En stadig stigende del af samfundets opgaveløsninger bliver varetaget af offentlige myndigheder og de fleste mennesker og virksomheder kan ikke undgå at blive berørt af denne flere gange i livet.

Hjælp til offentlige myndigheder

En stadig stigende del af samfundets opgaveløsninger bliver varetaget af offentlige myndigheder og de fleste mennesker og virksomheder kan ikke undgå at blive berørt af denne flere gange i livet.

Vær opmærksom på, at rådgivning af kommuner, regioner og andre politisk styrede institutioner stiller særlige krav til den processuelle tilrettelæggelse af rådgivning, idet mødet med politiske beslutningstagere kræver forståelse for spillereglerne for beslutningsprocessen og sagens oplysning.

Vi kan hjælpe dig med:

  • offentlig regulering
  • kommunalfuldmagten,
  • styrelseslovgivningen,
  • bevillingsreglerne,
  • reglerne om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsmæssig virksomhed
  • tilblivelse af forvaltningsmæssige afgørelser