Menneskerettigheder

Det har altid optaget menneskene, hvordan man skal behandle og omgås hinanden.

Hjælp til menneskerettigheder

Det har altid optaget menneskene, hvordan man skal behandle og omgås hinanden. Nu er der opstået en menneskeretlig juridisk disciplin der er præget af omfattende, international retspraksis ikke mindst fra Den Europæiske Menneske-rettighedsdomstol og EU-domstolen. Menneskerettigheder griber efterhånden ind i mange forhold der vedrører både det personlige og det erhvervsmæssige plan.

Med udgangspunkt i de nedenfor anførte fokuspunkter kan vi hjælpe dig med:

Børn rettigheder

 • Ved offentlige myndigheders udøvelse af magt overfor børn
 • Ved offentlige myndigheders passivitet overfor indberetninger vedrørende seksuelle overgreb og mistrivsel.
 • Anbringelse udenfor hjemmet
 • Tvangsadoption
 • Frihedsberøvelse
 • Adgang til dansk statsborgerskab

Forskelsbehandling på grund af:

 • Handicap
 • Alder
 • Køn
 • Etnicitet
 • Religion
 • Seksuel orientering
 • Usagligt grundlag i øvrigt

Udlændinge, herunder:

 • Problemstillinger om arbejds- og opholdstilladelser,
 • Familiesammenføring,
 • Udvisning på grund af kriminalitet og mistanke om terrorisme, asylsager og fratagelse af statsborgerskab.
 • Dansk Statsborgerskab, tillæggelse og fratagelse

Ytringsfrihed i forbindelse med:

 • Racismeparagraffen,
 • Freds- og æreskrænkelser,
 • Ansattes ytringsfrihed,
 • Sociale medier og disinformation
 • forskningsfrihed
 • fogedforbud.