Mediation og konfliktløsning

Alle der har prøvet at være part i en almindelig retssag ved hvor belastende det er. Hertil kommer en ofte meget langvarig sagsbehandling, voldsomme sagsomkostninger og et ofte uforudsigeligt resultat.

Konstruktiv konfliktløsning ved mediation og forhandling

Alle der har prøvet at være part i en almindelig retssag ved hvor belastende det er. Hertil kommer en ofte meget langvarig sagsbehandling, voldsomme sagsomkostninger og et ofte uforudsigeligt resultat.

På den baggrund kan jeg anbefale at mulighederne indenfor mægling, forhandling og mediation udnyttes mest muligt.

Mediation er er særlig struktureret forhandlingsproces, hvor der findes et antal særligt tilrettelagt forhandlingsforløb med fokus på netop din sags karakteristika.
Jeg har siden 2001 gennemført flere hundrede mediationsforløb med et gunstigt resultat.

Vi kan hjælpe dig med:

Konstruktiv konfliktløsning udenom retten, men til gengæld hurtigt, effektivt og med fuld fortrolighed.

Vi tilbyder fortrinsvis mediation ved anvendelse af enten den refleksive model eller den transformative model. Der vil dog under alle omstændigheder kunne skræddersyes et forløb der er tilpasset jeres problemstillinger og ønsker.

Mediatorerne følger de gældende etiske regler udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater samt Advokatsamfundets etiske regler, herunder regler om fortrolighed og frister for gennemførelse af mediationen.