Fremtidsfuldmagter og værgemål

I forskellige faser at livet har vi som mennesker ikke modenhed og klarhed til at træffe beslutning om vigtige forhold.

Hjælp ved fremtidsfuldmagter og værgemål

I forskellige faser at livet har vi som mennesker ikke modenhed og klarhed til at træffe beslutning om vigtige forhold. Alle børn og unge er under værgemål indtil de bliver 18 år og ofte er der behov for støtte når man når slutningen af livet og i nogle få tilfælde også hele livet i gennem.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Oprettelse af fremtidsfuldmagt
  • Oprettelse af værgemål.
  • Ophævelse eller ændring af fremtidsfuldmagt
  • Ophævelse eller ændring af værgemål
  • Dispositioner under værgemålet

Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, bestemmer du selv, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke længere selv kan gøre det som følge af sygdom, svækket mentalt helbred eller lignende. Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt får du således indflydelse på din situation, hvis du mister evnen til at handle på dine egne vegne. Det særlige ved en fremtidsfuldmagt er, at den kun bliver aktuel, hvis du på et tidspunkt – og efter udtalelse fra din læge – ikke selv er i stand til at varetage dine forhold. Det er altså ikke sikkert, at din fremtidsfuldmagt nogensinde bliver taget i brug. Men skulle det blive aktuelt, kan det være en fordel at have en fremtidsfuldmagt.

Hvornår bliver et værgemål relevant:

Har du ikke en fremtidsfuldmagt, er det eneste anden løsning, at der iværksættes et værgemål for dig, hvis du ikke længere evner at træffe beslutninger på dine egne vegne.

Forskelle, der er ved et værgemål og ved en fremtidsfuldmagt:

Det tager væsentligt længere tid at få etableret et værgemål, end det gør at få en fremtidsfuldmagt sat i kraft.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt kan du bestemme:

  • hvem og hvor mange, der skal handle på dine vegne, hvis du ikke selv kan.
  • hvem der bestemmer hvilke rettigheder og pligter, din fuldmægtig(e) skal have på dine vegne.
  • hvem der skal bestemme, hvornår dine aktiver skal afhændes.
  • Om der skal gives gaver til pårørende, hvornår og hvor store en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, at din fuldmægtig(e) kan give sig selv og evt. dine øvrige børn eller andre større økonomiske gaver (hvis du ønsker, at dine børn som fuldmægtige for dig skal kunne give dem selv gaver på dine vegne, kræver det en særlig formulering i fuldmagten).

Ved et værgemål er det Familieretshuset, der bestemmer, hvem der skal være din værge, og der kan kun være én værge.

Ved et værgemål er det fastlagt i værgemålsloven, hvilke rettigheder og pligter en værge har.
Større økonomiske dispositioner skal godkendes af Familieretshuset