Forhandling

Forhandlingsdygtighed er ikke kun nyttig i en konfliktsituation – men kan også hjælpe dig til at opnå de resultater, du ønsker, i mange andre sammenhænge.

Forhandling indgår som et redskab i håndtering af konflikten i alle dens faser

Lige fra konfliktforebyggelse over konfliktløsning og konfliktmægling til mødeforhandlinger med private virksomheder eller offentlige myndighed og domstole. Forhandlingsdygtighed er ikke kun nyttig i en konfliktsituation – men kan også hjælpe dig til at opnå de resultater, du ønsker, i mange andre sammenhænge.

Hvad skal der komme ud af din forhandling?

Vellykkede resultater i en forhandlingsproces er betinget af din kommunikation og de rammer, der sættes for forhandlingen. Hvad er eksempelvis din tilgang til at møde andre mennesker, der repræsenterer andre synspunkter end dig? Har du klart definerede mål for, hvad der skal komme ud af forhandlingen?

Er du bevidst om hvilke elementer, der bør indgå i forhandlingsprocessen? Hvad forventes der af dig, og hvordan forbereder du dig?

Situationer, hvor hjælp og rådgivning i forhold til forhandling og forhandlingssteknik kan hjælpe dig med at nå ønskede resultater:

  • Du skal til medarbejdersamtale/lønforhandling
  • Du skal møde i Retten
  • Du skal til møde i Statsforvaltningen
  • Du skal forhandle en ordre hjem
  • Sociale myndigheder vil iværksætte hjælpeforanstaltninger, som du ikke er enig i
  • Du skal forhandle en kontrakt eller samarbejdsaftale

Erfaren forhandlingsfacilitator

Synes du, at det er svært at nå igennem med dine synspunkter? Vi kan hjælpe dig med praktisk advokatbistand og præsentation i situationer, hvor du selv føler at du kommer til kort.

Human Law er en erfaren facilitator i forhandlingsprocesser i både privat og offentligt regi. Vi hjælper gerne med at sætte den rette ramme for dine forhandlinger, uanset om forhandlingen har til hensigt at samle parterne om et fælles mål – fx i ansættelsesretlige forhold, eller har forlig eller mægling som mål i en konflikt. Vi bistår din forhandling med de rette rammer og inddrager understøttende elementer, der kan bidrage til at de ønskede resultater og mål nås.