Fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom er en af de store beslutninger – måske den største økonomiske disposition for de fleste. Vær godt klædt på og søg rådgivning inden du binder dig.

Ved køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom er en af de store beslutninger – måske den største økonomiske disposition for de fleste. Vær godt klædt på og søg rådgivning inden du binder dig.

Køb af bolig

Få en boligadvokat til at hjælpe dig, hvis du skal til at købe bolig. Det er en god idé at få rådgivning i forbindelse med dit boligkøb, da ejendomsmægleren er sælgers repræsentant. Ved at vælge vores boligadvokater sikrer du dig, at vi gennemgår alle dokumenter vedrørende boligkøbet, og at vi varetager dialogen med din bank, mægler og andre relevante parter. På den måde sikrer du dig, at du ved præcist, hvad du køber.

Det er vigtigt at få et advokatforbehold med i købsaftalen, så du kan komme ud af aftalen uden problemer. Her er det godt at få en af vores specialister indover, da vi har mange års erfaring og nemt kan spotte vigtige og betydningsfulde forhold i handlen.

Salg af bolig

Vi kan hjælpe dig, hvis du skal sælge din bolig. Selvom du benytter en ejendomsmægler i forbindelse med dit boligsalg, kan det være en god idé at få en advokat til at gennemgå alle detaljer og dokumenter med dig. På den måde er du sikret, at salget holder rent juridisk, så du ikke kommer i klemme senere. Ved at få en af vores eksperter til at gennemgå handlen, øger du chancen for ikke at blive mødt af eventuelle krav fra køber efterfølgende.

Familiehandel

Vi kan hjælpe dig, hvis du har et hus, en lejlighed eller et sommerhus, som skal købes eller sælges internt i din familie, en såkaldt familiehandel. Vi er eksperter på området og har altid fair priser.

Familieoverdragelse sker oftest, hvor forældre sælger hus eller lejlighed til et barn. Det er vigtigt at få udarbejdet en købsaftale, der beskriver vilkårene omkring familiehandlen samt tinglysning af skøde.

Ejendomme kan overdrages til en købesum, der svarer til den offentlige ejendomsværdi +/- 15 procent, når det drejer sig om familiehandler. Da ejendomsvurderingen ofte er lavere end den reelle markedsværdi, er det ofte en gunstig handel. Derfor er familieoverdragelse blevet meget populært. Det er dog vigtigt, at du ikke går ud og får lavet en ny ejendomsvurdering af din bolig, da du så ikke kan bruge 15 procent-reglen.

En anden gevinst ved en handel til dine børn er, at de undgår at skulle betale boafgift af værdien af boligen. En familieoverdragelse kan således ofte kombineres med et såkaldt familiegældsbrev, hvorved skatten kan spares væk.