Erstatningsret

Når man lider et økonomisk tab på grund af andre menneskers eller virksomheders handlinger kan der være grundlag for at få dette tab erstattet af skadevolder.

Hjælp ved erstatningsret

Når man lider et økonomisk tab på grund af andre menneskers eller virksomheders handlinger kan der være grundlag for at få dette tab erstattet af skadevolder.

Vi kan hjælpe dig med:

  • Skade i forbindelse med fritidsaktiviteter
  • Skade i forbindelse med arbejde
  • Skade i forbindelse med strafbare forhold (indbrud, hærværk, overfald – identitetstyveri)
  • Skade i forbindelse med patientbehandling
  • Skade i forbindelse med offentlige myndigheders virke

Vi hjælper dig med at få den størst mulige erstatning, uanset hvordan du er kommet til skade.

Det er vigtigt, at du har en erstatningsadvokat med i hele forløbet, så du træffer de rigtige valg. F.eks. at komme til en dygtig speciallæge. Et forkert valg tidligt i forløbet kan betyde forskellen på en stor erstatning eller ingenting.

Vi anbefaler også altid, at du ikke accepterer et udspil fra dit forsikringsselskab, uden først at få det vurderet af en erstatningsspecialist. Det er gratis at ringe og spørge os – men det kan koste mange penge at lade være.

De fleste omkostninger dækkes i erstatningssager.

I voldsoffersager dækkes alle omkostninger.

I private erstatningssager dækkes en stor del af forsikringsselskabet, da de skal betale rimelige og sædvanlige advokatudgifter.

Det er således primært i arbejdsskadesager og patientskadesager, at der er egenbetaling. Du vil altid blive oplyst om vores erstatningsadvokaters salær, inden vi går i gang med din erstatningssag, for at undgå misforståelser. Og der er altid mulighed for at lave en aftale om et max salær.